Bozbey Turizm Size Özel Hizmetler
Bozbey TurizmBozbey TurizmBozbey Turizm
Telefon
E-posta
Yol Tarifi

Yönetim Sistemleri

ENTEGRASYON POLİTİKASI

Üst düzey kalitedeki faaliyetlerini yürütürken aynı zamanda iş emniyeti bağlamında çalışanlarının sağlık ve güvenlik yönünden korunmasını, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda doğal çevreye dikkat edilmesini amaçlar.

Bu kapsamda Kalite, Çevre ve İSG Entegre Yönetim sistemleri ile ilgili aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir.

KALİTE

Müşteri, ihtiyaç ve beklentileri ön plana alarak zamanında ulaşımı gerçekleştirip süreç boyunca müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak.

ÇEVRE

“Çevreyi Koruma ve Saygı” ilkesini benimseyerek tüm faaliyetlerin çevreye etkisini minimuma indirmek, çevreye duyarlı olmak, çevresel kirlenmenin önüne geçmek ve doğal kaynakları korumak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmesini engellemek. “Hiçbir İş Güvenlik Önlemini Almadan Yapılacak Kadar Önemli Olamaz” ilkesini göz önünde bulundurmak.

YASAL MEVZUATA UYUM

“Gönüllülük” esasından hareketle, tüm kanuni yükümlülük ve standartlara uygun şekilde mükemmeliyetçi bir bakış açısıyla hizmet sunmak.

TEKNOLOJİ – ENERJİ VE KAYNAK KULLANIMI

Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için çevre ve insan sağlığıyla uyumlu güncel teknolojileri tercih ederek bu teknolojilerden maksimum düzeyde yararlanmak.

EMNİYET VE TASARRUF

Güvenliği sağlayarak hizmet veren ve hizmet alan bireyleri iş kazalarından korumak. Gereken tedbirleri alarak ve personelleri bilinçlendirerek hizmet sağlamak.

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME

Tüm personellere alanında uzman kişiler tarafından gerekli eğitimi sunmak. Personelleri maksimum bilince ve farkındalığa ulaştırmak.

SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME

Tüm çalışanların ve çalışmalar sırasında kullanılan yöntemlerin sürekli gelişiminin takip etmek. Günün koşullarına uyacak şekilde iyileştirmeler gerçekleştirmek. Sektör yeniliklerini takip ederek güncel kalmak.